(028) 3811 4792  (028) 3811 4793  0902 623 538  0916 961 519  0909 539 958    tamepco@gmail.com   | Ngôn ngữ:   tmp_image.png   tmp_image.png

TAMEPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
google+ button google+ button google+ button google+ button

Đầu cosse đồng   /   Loại H

LOẠI H - SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - TIN CẬY
  • Điện trở tiếp xúc mối nối
  • Phát nóng mối nối dòng điện định mức
  • Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật TCVN 3624-1981
data/product/product.jpg
3 sản phẩm
product.jpg
product.jpg